Apple datoteke s patentom dopuštaju daljinsko onemogućavanje uređaja ako se otkrije neovlašteno korištenje

Postoji nekoliko zanimljivih vijesti u vezi s nedavnim prijavama patenta od strane Apple-a koji će omogućiti kompaniji da onemogući elektroničke uređaje ako bude proglašen krivim za "neovlašteno" korištenje. Mi zapravo ne znamo što kuhati iz ove priče, ali evo što slashdot ima reći o ovome:

Iako nema ništa neobično u prijavi patenta, ali ipak pretjerani u bijegu korisnici pokazuju zabrinutost zbog problema. Analizu i zapažanje ostavljamo na vašem mišljenju, ali nakon što je bijeg iz zatvora proglašen zakonitim, Apple će teško dobiti ovaj patent. Prilažem i sve pojedinosti o patentnom zahtjevu tako da možete imati predstavu o tome što se događa.

1. Metoda za identificiranje neovlaštenog korisnika elektroničkog uređaja, metoda uključuje: utvrđivanje da je trenutni korisnik elektroničkog uređaja neovlašteni korisnik; prikupljanje podataka povezanih s radom elektroničkog uređaja neovlaštenog korisnika kao odgovor na određivanje, pri čemu operacija neovlaštenog korisnika obuhvaća operacije koje nisu povezane s ovjera; i slanje obavijesti o uzbuni odgovornoj strani kao odgovor na prikupljanje.

2. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time da dalje uključuje: utvrđivanje identiteta trenutnog korisnika; uspoređivanje utvrđenog identiteta s identitetom jednog ili više ovlaštenih korisnika elektroničkog uređaja; i otkrivanje da se utvrđeni identitet ne podudara s identitetom barem jednog ili više ovlaštenih korisnika.

3. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time da se dalje uključuje: identificiranje određene aktivnosti koju obavlja trenutni korisnik koja ukazuje na sumnjivo ponašanje.

4. 4. Postupak prema zahtjevu 3, naznačen time da se određena aktivnost sastoji od jednog ili više hakiranja elektroničkog uređaja, razbijanja preko elektroničkog uređaja, otključavanje elektroničkog uređaja, uklanjanje SIM kartice s elektroničkog uređaja i udaljavanje najmanje unaprijed određene udaljenosti od sinkroniziranog uređaj.

5. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time da okupljanje nadalje uključuje prikupljanje jedne ili više snimaka zaslona, ​​ključeva, komunikacijski paketi posluženi na elektroničkom uređaju i informacije koje se odnose na host uređaj spojen na elektronički uređaj.

6. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time da obavijest o uzbuni sadrži opću poruku koja pokazuje da je otkriven neovlašteni korisnik.

7. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time što obavijest o uzbuni sadrži barem dio prikupljenih informacija.

8. 2. Postupak prema zahtjevu 1, koji nadalje uključuje: prikupljanje podataka povezanih s identitetom neovlaštenog korisnika kao odgovor na utvrđivanje; i prikupljanje informacija vezanih uz lokaciju elektroničkog uređaja kao odgovor na utvrđivanje.

9. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time što nadalje uključuje: ograničavanje barem jedne funkcije elektroničkog uređaja kao odgovora na određivanje.

10. 2. Postupak prema zahtjevu 1, naznačen time što nadalje uključuje: prijenos osjetljivih podataka s elektroničkog uređaja u daljinsko spremište; i brisanje osjetljivih podataka s elektroničkog uređaja.

11. Elektronički uređaj koji radi za otkrivanje neovlaštenog korisnika elektroničkog uređaja, elektroničkog uređaj koji obuhvaća: procesor koji može raditi na: primanje ulaza od trenutnog korisnika elektronike uređaj; utvrditi da ulaz nije povezan s ovlaštenim korisnikom elektroničkog uređaja; i bilježe informacije o korištenju elektroničkog uređaja kao odgovor na utvrđivanje; i komunikacijski krug operativni za prijenos informacija o upotrebi na udaljeni uređaj.

12. 12. Elektronski uređaj prema zahtjevu 11, koji nadalje sadrži: mikrofon koji može raditi na snimanje glasa trenutnog korisnika; i gdje je procesor dalje operativan za: usporedbu snimljenog glasa s glasovnim ispisima ovlaštenog korisnika elektroničkog uređaja; i utvrditi da snimljeni glas ne odgovara glasovnom ispisu ovlaštenog korisnika elektroničkog uređaja.

13. 12. Elektronski uređaj prema zahtjevu 11, koji nadalje sadrži: senzor otkucaja srca koji može raditi za otkrivanje otkucaja srca trenutnog korisnika; i gdje je procesor dalje operativan za: uspoređivanje otkrivenog otkucaja srca sa potpisima srca svakog ovlaštenog korisnika elektroničkog uređaja; i utvrdite da otkriveni otkucaji srca ne odgovaraju srčanom potpisu bilo kojeg ovlaštenog korisnika elektroničkog uređaja.

14. 12. Elektronski uređaj prema patentnom zahtjevu 11, koji nadalje sadrži: ulazni uređaj koji može raditi za primanje autentičnog ulaza za provjeru autentičnosti korisnika elektroničkog uređaja; i gdje je procesor dalje operativan za: određivanje da je primljen unaprijed određeni broj uzastopnih pogrešnih autentičnih ulaza.

15. 12. Elektronski uređaj prema patentnom zahtjevu 11, koji nadalje sadrži: kameru koja može raditi fotografiju blizine elektroničkog uređaja; i krug pozicioniranja koji može raditi za određivanje trenutnih informacija o lokaciji elektroničkog uređaja; i gdje je procesor dalje operativan za: geografsko označavanje fotografije povezivanjem fotografije s trenutnim podacima o lokaciji.

16. 12. Elektronski uređaj prema patentnom zahtjevu 11, koji nadalje sadrži: akcelerometar koji može raditi za snimanje vibracijskog profila elektroničkog uređaja; i procesor signala koji radi za usporedbu snimljenog profila vibracije s bibliotekom profila vibracija za određivanje trenutnog načina prijevoza elektroničkog uređaja.

17. Sustav koji sadrži: elektronički uređaj koji sadrži; uređaj za unos koji može raditi za primanje lozinke koju je pružio korisnik; kamera koja može raditi za fotografiranje korisnika; procesor koji može raditi na: utvrđivanju da je unaprijed primljen unaprijed utvrđeni broj pogrešnih zaporki; usmjeriti kameru za fotografiranje korisnika; i generirati obavijest o upozorenju kao odgovor na utvrđivanje procesora, pri čemu obavijest o uzbuni sadrži informacije koje se odnose na identitet korisnika i fotografiju korisnika; i komunikacijski krug operativni za prijenos obavijesti o upozorenju na udaljeni uređaj.

18. 18. Sustav iz zahtjeva 17, naznačen time, da: kamera može raditi za snimanje mnoštva fotografija okoline elektroničkog uređaja; i gdje je procesor dalje operativan za: analizu svake od mnoštva fotografija kako bi se utvrdili različiti orijentiri na fotografijama; te odrediti lokaciju svake fotografije na temelju identificiranih orijentira.

19. 17. Sustav prema zahtjevu 17, naznačen time da se obavijest o upozorenju prenosi putem SMS poruke, faksa, VoIP-a aplikacija, aplikacija za razmjenu trenutnih poruka, on-line aplikacija za profil, on-line blog aplikacija i oblak poslužitelj.

20. Strojno čitljiv medij za prepoznavanje neovlaštenih korisnika elektroničkog uređaja, koji sadrži strojno čitljiv uređaj upute upisane na njih za: utvrđivanje da je trenutni korisnik elektroničkog uređaja neovlašteni korisnik; prikupljanje informacija povezanih s neovlaštenim radom elektroničkog uređaja kao odgovora za utvrđivanje, pri čemu operacija neovlaštenog korisnika obuhvaća operacije koje nisu povezane ovjera; i slanje obavijesti o uzbuni odgovornoj strani kao odgovor na prikupljanje.

21. 21. Strojno čitljiv medij prema zahtjevu 20, koji nadalje sadrži strojno čitljive upute zabilježene na njemu za: određivanje identiteta trenutnog korisnika; uspoređivanje utvrđenog identiteta s identitetom jednog ili više ovlaštenih korisnika elektroničkog uređaja; i otkrivanje da se utvrđeni identitet ne podudara s identitetom barem jednog ili više ovlaštenih korisnika.

watch instagram story