Betalte Apper

Alter: Analyser e-post og meldingstekst i en oppgaveliste på iOS-enheten din [Betalt]04 August, 2021

Når du sender eller mottar en tekstmelding eller en iMessage som omtaler en dato eller tid, kan du trykke på den og legge den til som en kalenderhendelse eller til og med en påminnelse. Det er små ...

Still inn humøret: Musikkspor for alle anledninger og følelser [WP7]04 August, 2021

Samtidig som Still inn humøret er kanskje ikke den første Windows Phone 7-appen i sitt slag, den er absolutt en av de mest omfattende på Marketplace. Appen kan brukes til to formål. Du kan bruke de...

PearlMountain Image Converter: Batch Photo Editing & Conversion Tool04 August, 2021

De fleste gratis redigeringsverktøy er laget for et bestemt formål. For eksempel må du bruke ett verktøy for å konvertere bildeformatet, et annet for å korrigere fargene, mens det skal kreves en tr...

Tilt-Shift Generator: Oppnå realistisk Tilt-Shift-effekt på bilder04 August, 2021

Tilt-Shift-fotografering er bruk av kamerabevegelser på små og mellomstore kameraer, og bruk av vipp for selektivt fokus, for å simulere en miniatyrscene. Noen ganger brukes begrepet også når den g...